Holandský vzdelávací systém

Holandský vzdelávací systém vyčnieva vysoko nad úrovňou mnohých európskych univerzít. Krajina sa natoľko orientuje na poskytovanie vysokoškolského vzdelania, že s ponukou 1 150 medzinárodných programov je jeho najväčším poskytovateľom v Európe.

Študijné programy

Bakalár

Magister

PhD

Počas štúdia, ktoré na tomto type univerzít trvá 4 roky, získa študent 240 ECTS (európsky uznávaných kreditov) a po úspešnom absolvovaní mu je udelený titul Bachelor (B) v závislosti od odboru, ktorý študoval (napr. Bachelor of Engineering – B Eng, Bachelor of Nursing – B Nursing). Program poskytuje študentom ideálne podmienky, v ktorých nadobudnú vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu v danom odbore. To znamená, že budeš mať praktické, hands-on skúsenosti prostredníctvom stáže a výučby v triede, kde sa pracuje na projektoch a skupinových úlohách. Po získaní bakalárskeho titulu sa môžeš zapísať na magisterský program alebo môžeš začať pracovať vo svojom odbore.

Magisterské štúdium trvá 1 alebo 2 roky a absolvent získava titul Master (M). Podobne ako u bakalárskeho titulu , aj tu sú jednotlivé skratky závislé od odboru štúdia (napr. Master of Architecture – M Arch). Primárnym cieľom magisterských programov ponúkaných univerzitami aplikovaných vied je rozšíriť Tvoje znalosti a odbornú kvalifikáciu na úrovni absolventa. Dôraz je kladený na zlepšenie Tvojej odbornej spôsobilosti, kritických a analytických schopností a prípravy manažérske posty v odbore.

Research University je jediný typ vysokej školy, ktorý umožňuje pokračovať na doktorandskom štúdiu a po 4 rokoch tak získať titul PhD. Pre získanie tohto titulu je potrebné napísať dizertačnú doktorandskú prácu na základe vlastného výskumu a verejne ju obhájiť.

Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, na poskytovanie funkcií sociálnych sietí, personalizáciu obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. používaním webu súhlasíte s ich použitím.